klucz

klucz {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż III, D. -a; lm D. -y {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'narzędzie, najczęściej metalowe, którym zamyka się i otwiera zamki, zamknięcia, kłódki i inne urządzenia blokujące': {{/stl_7}}{{stl_10}}Klucz od szuflady. Klucz w zamku. Klucz do drzwi. Dorobić klucz do zamka. Obrócić, przekręcić klucz w zamku. Otworzyć, zamknąć drzwi kluczem. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'istotne, ważne elementy rozumowania umożliwiające zrozumienie czegoś, wyjaśniające coś, środek, sposób, dzięki któremu coś można wyjaśnić, pojąć; istotny punkt umożliwiający dostęp do czegoś, opanowanie czegoś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Klucz do zrozumienia tego problemu tkwi w jego psychice. Klucz do opanowania terytorium tkwi w zdobyciu miasta. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'system znaków, skrótów itp., za pomocą których nadaje się depesze, sygnały itp. lub z których składa się tajne pismo; szyfr': {{/stl_7}}{{stl_10}}Klucz szyfrowy. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'komentarz do zadań matematycznych, fizycznych, chemicznych itp., tekst podający rozwiązanie tych zadań' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_7}}'zasady, według których przeprowadza się, rozwiązuje się pewne sprawy': {{/stl_7}}{{stl_10}}Klucz w głosowaniu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}6. {{/stl_12}}{{stl_7}}'szyk lecących ptaków wędrownych, zwłaszcza żurawi, podobny w kształcie do litery V' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}7. {{/stl_12}}{{stl_8}}archit. {{/stl_8}}{{stl_7}}'konstrukcyjne zamknięcie sklepienia lub łuku, przeważnie zdobione; zwornik' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}8. {{/stl_12}}{{stl_7}}'w systematyce biologicznej: wykaz zwierząt, roślin sporządzony na podstawie ścisłych kryteriów (głównie ich cech morfologicznych) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Klucz do oznaczenia gatunków roślin. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}9. {{/stl_12}}{{stl_7}}'uporządkowanie samolotów wykonujących lot grupowy, ich szyk'10. {{/stl_7}}{{stl_8}}muz. {{/stl_8}}{{stl_7}}'znak graficzny umieszczany na początku pięciolinii określający bezwzględną wysokość dźwięku na linii, na której został umieszczony': {{/stl_7}}{{stl_10}}Klucz altowy, tenorowy, basowy. 11. {{/stl_10}}{{stl_7}}'proste urządzenie do dokręcania lub odkręcania śrub i nakrętek': {{/stl_7}}{{stl_10}}Klucz numer 17. Klucze do roweru.12. {{/stl_10}}{{stl_7}}'narzędzie do nakręcania, wprawiania w ruch jakiegoś mechanizmu, szczególnie zegara': {{/stl_7}}{{stl_10}}Klucz do zegara ściennego.13. {{/stl_10}}{{stl_7}}'przycisk stanowiący część aparatury telegraficznej lub radiowej służącej do nadawania depesz, sygnałów itp.'{{/stl_7}}{{stl_17}}ZOB. {{/stl_17}}{{stl_7}}pod kluczem {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • Klucz — bezeichnet in Polen eine Ortschaft in der Gemeinde Ujazd (Oppeln), Woiwodschaft Oppeln einen Stadtteil von Jaworzno, Woiwodschaft Schlesien einen Stadtteil von Stettin, Woiwodschaft Westpommern, siehe Klucz (Stettin) …   Deutsch Wikipedia

  • klucz — m II, D. a; lm M. e, D. y 1. «narzędzie służące do zamykania i otwierania zamków i kłódek» Klucz od biurka, od szafy, od szuflady, od mieszkania. Klucze do drzwi, do kłódek. Dorobić klucz do biurka. Obrócić, przekręcić klucz w zamku. Otworzyć… …   Słownik języka polskiego

  • klucz — 1. Ktoś z jakiegoś klucza «osoba ciesząca się poparciem pewnej wpływowej grupy ludzi, dzięki której może objąć jakieś ważne stanowisko»: Premier zapowiedział, że nie będzie dobierał ministrów z klucza partyjnego. Rzecz 08/06/2000. 2. Pod kluczem… …   Słownik frazeologiczny

  • Klucz (Stettin) — Klucz (deutsch Klütz) ist ein Ort in der Woiwodschaft Westpommern in Polen. Er bildet gemeinsam mit dem benachbarten Żydowce (Sydowsaue) die Ortschaft Żydowce Klucz im Stadtkreis Stettin. Geographische Lage Ortsbild (2009) Der Ort liegt in …   Deutsch Wikipedia

  • klucz francuski — {{/stl 13}}{{stl 7}} klucz do odkręcenia i zakręcania śrub, o zmiennej, regulowanej odległości szczęk {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • klucz wiolinowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}muz. {{/stl 8}}{{stl 7}} jeden z kluczy – znaków graficznych umieszczanych na początku pięciolinii, używany do notowania instrumentów o wysokim brzmieniu, wysokich głosów i wyższych dźwięków (z prawej strony klawiatury)… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Zajazd Złoty Klucz — (Zemborzyce Tereszyńskie,Польша) Категория отеля: Адрес: Trojaczkowice 33, 24 22 …   Каталог отелей

  • Szczecin-Klucz — is a municipal neighborhood of the city of Szczecin, Poland situated on the right bank of Oder river, south east of the Szczecin Old Town, and south west of Szczecin Dąbie.Before 1945 when Stettin was a part of Germany, the German name of this… …   Wikipedia

  • szperak — klucz wytrych …   Słownik gwary warszawskiej

  • Klutschau — Klucz …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.